Mgr. Michal Šimeček, Ph.D.

Disertační práce

Sociální reprezentace sexuálních deviací

Social Representation of Sexual Deviations
Anotace:
Výzkum sociální reprezentace sexuálních deviací kvalitativní textovou analýzou novinových článků s tématem sexuálních trestných činů a ¨výsledků dotazníkového šetření.
Abstract:
Research of focial representation of sexual deviations using a text analysis of newspaper articles with sexual crime topics. Analysis of results of a questionaire survey.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ivo Plaňava, doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií