Mgr. Veronika Horníčková

Diplomová práce

Ověření efektivity sebezkušenostní a sebe-rozvojové skupiny při redukci stresu a negativní afektivity u studentů lékařské fakulty: intervenční studie

The effectiveness of the self-development groups in reducing the stress and negative affectivity in university students: an intervention study
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá zjišťováním efektivity seberozozvojové a sebezkušenostní skupiny u studentů medicíny. Cílem je zjistit, jak se vlivem této intervence změnily sledované protektivní faktory duševního zdraví jako resilience, sebesoucit, pozitivní afektivita a všímavost. Sledována je také změna ve vnímané reaktivitě na stres. Do výzkumu se zapojilo 82 studentů, z nichž 41 bylo v experimentální …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the effectivity of self-development and self-experience group among the students of medicine. Its aim is to find out how, under the influence of the intervention, the examined protective factors of mental health, such as resilience, self-compassion, positive affectivity and mindfulness, change. The change in the perceived reactivity to stress is also studied. In total …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta