Bc. Jolana Fialová

Master's thesis

Daňové, účetní a právní aspekty pohledávek v České republice a vybrané zemi Evropské unie

Tax, accounting and legal aspects of receivables in the Czech Republic and selected EU country
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Daňové, účetní a právní aspekty pohledávek v České republice a vybrané zemi Evropské unie“ je vymezení pohledávek z hlediska účetního, právního i daňového, a to jak v České republice, tak na Slovensku (vybraná země EU) s následnou aplikací na konkrétní společnosti s důrazem na pohledávky po splatnosti a nedobytné pohledávky, identifikace silných a slabých míst těchto subjektů …more
Abstract:
The objective of this diploma thesis “Tax, accounting and legal aspects of receivables in the Czech Republic and selected EU country” is a definition of receivables from the accounting, legal and tax perspective in the Czech Republic and Slovakia (the selected EU country) with further practical implementation on companies with an emphasis on overdue receivables, irrecoverable debts, identifying strengths …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Michaela Jurová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Finance and Accounting / Finance