Simona Révaiová

Bakalářská práce

Kvalita gastronomických služeb v letecké dopravě

The Quality of Catering Services in Air Transport
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zhodnocení nabízených gastronomických služeb leteckou společností Travel Service a. s. V práci je zhodnocena kvalita nabízených služeb v porovnání s další leteckou společností. Dodržování hygienických standardů zahrnující dodžování Analýzy nebezpečí pomocí kritických kontrolních bodů.
Abstract:
The aim of this work is evaluate the quality of gastronomic services offered by air company Travel Service Inc. The work is to evaluate the quality of services compared to other airlines. This work also includes compliance with the standards of hygien practices and Hazard Analysis Critical Control Points.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Monika Klímová
  • Oponent: Ing. Jiří Sysel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze