Veronika STOJANOVOVÁ

Bachelor's thesis

Režimy s hybridní či neúplnou demokracií

Případová studie Nikaraguy

Regimes with hybrid or incomplete democracy
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o režimech s hybridní či neúplnou demokracií a je rozdělena do dvou hlavních částí. Zatímco první část se zabývá teoretickým výzkumem hybridních režimů, druhá část je věnována případové studii Nikaraguy. Cílem práce je objasnit pojem hybridní režim na základě studia konceptů několika autorů, kteří se jeho klasifikací zabývali. Dále je cílem práce aplikovat poznatky z teoretického …more
Abstract:
The bachelor thesis about regimes with hybrid or incomplete democracy is dividend into two main parts. While the first part concerns the theoretical research on hybrid regimes, the second part is dedicated to the case study of Nicaragua. The aim of the research is to clarify the term hybrid regime by studying the concepts developed by several scholars. Furthermore the aim of the bachelor thesis is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

STOJANOVOVÁ, Veronika. Režimy s hybridní či neúplnou demokracií. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Political Science / Political Science