Veronika STOJANOVOVÁ

Bakalářská práce

Režimy s hybridní či neúplnou demokracií

Případová studie Nikaraguy

Regimes with hybrid or incomplete democracy
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o režimech s hybridní či neúplnou demokracií a je rozdělena do dvou hlavních částí. Zatímco první část se zabývá teoretickým výzkumem hybridních režimů, druhá část je věnována případové studii Nikaraguy. Cílem práce je objasnit pojem hybridní režim na základě studia konceptů několika autorů, kteří se jeho klasifikací zabývali. Dále je cílem práce aplikovat poznatky z teoretického …více
Abstract:
The bachelor thesis about regimes with hybrid or incomplete democracy is dividend into two main parts. While the first part concerns the theoretical research on hybrid regimes, the second part is dedicated to the case study of Nicaragua. The aim of the research is to clarify the term hybrid regime by studying the concepts developed by several scholars. Furthermore the aim of the bachelor thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STOJANOVOVÁ, Veronika. Režimy s hybridní či neúplnou demokracií. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie

Práce na příbuzné téma