Bc. Václav Houdek

Master's thesis

Strategie vytváření vztahů se zákazníkem a jeho upevňování

The strategy of relationship with the customer and its consolidation
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku aplikace systému CRM ve strategii vytváření dlouhodobých kvalitních vztahů se zákazníky a upevňování těchto vztahů. Cílem práce je popsat současný stav CRM v reálné společnosti na podkladě znalosti teoretických východisek a analytických možností marketingových nástrojů. A na základě údajů zjištěných z analýzy současného stavu jsou navrženy změny a doporučení …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on the application of CRM strategy of creating long-term quality relationships with customers and strengthening these relations. The aim is to describe the current state of CRM in real society based on knowledge of the theoretical background and analysis capabilities of marketing tools. And based on the data obtained from the analysis of the current status of the proposed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Marek Matějka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní