Bc. Monika Hornáčková

Master's thesis

Postavenie a pôsobnosť daňového úradu pri správe daní

Status and scope of the tax authorities in tax administration
Abstract:
Thesis consists of 3 chapters. The first chapter covers the historical development of taxation and of the tax system. Further characterized by the tax authorities, which are the Tax Office and tax authorities. The second part explains the tax administration and tax reform also received a report entitled UNITAS. The third part deals with the tax procedure, describes the basic principles of tax proceedings …viac
Abstract:
Diplomovú prácu tvoria 3 kapitoly. Prvá kapitola zahŕňa historický vývoj zdaňovania a opisuje daňovú sústavu. Ďalej charakterizuje daňové orgány, ktorými sú daňové riaditeľstvo a daňové úrady. V druhej časti je vysvetlená správa daní a taktiež prijatá reforma daňovej správy s názvom UNITAS. Tretia časť sa venuje daňovému konaniu, popisuje základné zásady daňového konania, účastníkov daňového konania …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedúci: JUDr. Petra Andorová, PhD.
  • Oponent: JUDr. Jana Šimonová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Master programme / odbor:
Economics and Management / Finance