Mgr. Gabriela Sklenská

Bakalářská práce

Alternative Methoden im Fremdsprachenunterricht mit dem Schwerpunkt Helen - Doron - Methode

Alternative methods in learning of foreign language with the focus on the Helen-Doron method
Abstract:
Bachelor thesis „Alternative methods in learning of foreign languages“ focuses on the analysis not only alternative but also traditional methods of foreign language education. The goal of this thesis is to identify whether the alternative method developed by Helen Doron, originally intended only learning English, could be also applied for mastering the German language.
Abstract:
Bakalářská práce „Alternativní metody v cizojazyčném vyučování“ stručně analyzuje nejen alternativní, ale i tradiční výukové metody cizího jazyka. Cílem této práce je zjistit, zda by se alternativní výuková metoda Helen Doron, vytvořená jen pro výuku angličtiny, dala aplikovat při vyučování německého jazyka.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Alice Brychová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta