Bc. Petra Nohelová

Diplomová práce

Rehabilitace pacientů - mužů po infarktu myokardu: ambulantní arteriální index poddajnosti v závislosti na pohybové léčbě z 24hodinového monitorování krevního tlaku

Rehabilitation of patients - men after heart attack: Ambulatory arterial stiffness index depending on the physical treatment of the 24-hour blood pressure monitoring
Anotace:
Cílem práce bylo zjistit, zda kardiovaskulární rehabilitace ovlivňuje poddajnost resp. tuhost tepen. Jako parametr poddajnosti resp. tuhosti byl zvolen ambulantní arteriální index poddajnosti - index odvozený z 24hodinového monitorování krevního tlaku, vypočítaný ze 7denního monitorování krevního tlaku. Vliv kardiorehabilitace na změny v poddajnosti resp. tuhosti tepen nebyl prokázán jako statisticky …více
Abstract:
The aim of this study was to determine whether the cardiovascular rehabilitation influences arterial compliance or stiffness. As a parameter of compliance or stiffness was selected ambulatory arterial stiffness index – index derived from 24-hour monitoring of blood pressure, calculated from 7-day monitoring of blood pressure. Effect of cardiovascular rehabilitation to changes in arterial compliance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie