Bc. Romana Pavlacká

Diplomová práce

Aerobní kapacita, výkonnost a tepenná tuhost (CAVI) u žen po absolvování ambulantního rehabilitačního programu v rámci kardiovaskulární rehabilitace

Maximal aerobic capacity, performance and arterial stiffness (CAVI) in women after ambulatory rehabilitation program in cardiovascular rehabilitation
Anotace:
Cílem této práce bylo posoudit vliv ambulantního rehabilitačního programu na změny maximální aerobní kapacity, výkonnosti a tepenné tuhosti (CAVI) u pacientek s kardiovaskulárním onemocněním. Studie se zúčastnilo 12 pacientek ve věku 66,1 ± 10,23 let. Rehabilitační program probíhal 12 týdnů, s frekvencí tréninků 3x týdně a délkou cvičební jednotky 60 minut. Po skončení rehabilitačního programu došlo …více
Abstract:
The aim of this thesis was to evaluate the impact of ambulatory rehabilitation program on changes in maximal aerobic capacity, performance and arterial stiffness (CAVI) in patients with cardiovascular disease. The trial involved 12 patients (women) aged 66,1 ± 10,23. Rehabilitation program was 12-week long, frequency of sessions was 3 times a week and duration of exercise unit was 60 minutes. After …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Leona Mífková, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie