Bc. Victoria Applegate Spaulding

Diplomová práce

How Drama Affects Foreign Language Anxiety and Peer Relationships in The EFL Classroom

How Drama Affects Foreign Language Anxiety and Peer Relationships in The EFL Classroom
Anotace:
Tato práce zkoumá využití dramatických aktivit v hodinách EFL, jak působí na úz-kosti z cizího jazyka (FLA) a vztahy mezi vrstevníky. Zároveň se zabývá tím, jak žáci tyto aktivity sami vnímají. Mezi respondenty tohoto výzkumu patřilo 41 žáků osmile-tého gymnázia ve druhém pololetí školního roku 2022/2023. Ve výzkumu se využíva-ly smíšené metody a zjistilo se, že žáci EFL těží pozitivně z dramatických …více
Abstract:
This thesis investigates the effects of using drama activities in the EFL classroom and its effects on Foreign Language Anxiety (FLA) and peer relationships, and to ex-plore students’ perceptions of said activities. Forty-one students from a 8-year Czech high school participated in the research during the second semester of the 2022/2023 school year. A mixed methods research was used, and yielded positive …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2023
  • Vedoucí: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.
  • Oponent: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy