Lucie DALAJKOVÁ

Bakalářská práce

Orgány krizového řízení v obci s rozšířenou působností- jejich funkce a povinnosti

Authorities of Crisis Management in Municipality with Expended Competence
Anotace:
Tato bakalářská práce s názvem ?Orgány krizového řízení v obci s rozšířenou působností? se zabývá funkcemi a povinnostmi orgánů krizového řízení. V teoretické části je popsán vznik a vývoj krizového řízení, a jednotlivé orgány krizového řízení. Praktická část je zaměřena na orgány krizového řízení obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště. Je popsána činnost orgánu krizového řízení v praxi. V tomto …více
Abstract:
The Bachelor thesis titled ? Authorities for handling of crisis in the municipatily with extended jurisdiction? is focused on the functions and responsibilities of authorities for hadling of crisis. The theoretical part describes founding and development of crisis management, and individual authority for handling of crisis. The practical part is focused on authorities for handling of crisis in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013
Zveřejnit od: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Václav Lošek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DALAJKOVÁ, Lucie. Orgány krizového řízení v obci s rozšířenou působností- jejich funkce a povinnosti. Uherské Hradiště, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe