Bc. Lucie Šinálová

Diplomová práce

Formativní hodnocení a jeho vliv na rozvoj učení žáků

The impact of formative assessment on the learning process
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá formativním hodnocením žáků a jeho vlivem na rozvoj učení. Teoretická část se zaměřuje jak na vymezení školního hodnocení, jeho funkcí a typů, tak i na zavádění formativního hodnocení do školní praxe. V souvislosti s tím se zabývá sebehodnocením žáků a sleduje vliv tohoto hodnocení na motivaci žáků k učení. Empirická část se poté zaměřuje na aplikaci formativního …více
Abstract:
The diploma thesis deals with formative assessment of pupils and its influence on the learning process. The theoretical part focuses both on the definition of school assessment, its functions and types, and on the introduction of formative evaluation into school practice. In this context, it deals with the self-evaluation of pupils and monitors the impact of this assessment on pupils' motivation to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní školy