Ing. Tomáš Kopeček, PhD.

Bakalářská práce

Anthropomorphization of Artificial Intelligence Story of Science and Religion

Anthropomorphization of Artificial Intelligence Story of Science and Religion
Anotace:
Téma umělé inteligence se objevuje ve vědeckém a čím dál více i ve veřejném prostoru. Od počátku je provázeno otázkami, které překračují běžnou vědeckou debatu ve smyslu Kuhnovy normální vědy. Je stvoření člověkupodobné umělé inteligence morální? Nahradí lidstvo? Je existence takové bytosti vůbec možná, když nemá duši? Bude mít volební právo? Většina této diskuze je ovlivňována mnoha jevy, ať již je …více
Abstract:
Artificial intelligence is becoming topic in scientific and more and more in public space as well. From the beginning it is followed by questions which outreach ordinary scientific discussion in terms of Kuhn's normal science. Is creating of human-like artificial intelligence moral? Will it replace mankind? Is existence of such being even possible if it has no soul? Should it have right to vote? Most …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Váňa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií