Ing. Tomáš Kopeček, PhD.

Bachelor's thesis

Anthropomorphization of Artificial Intelligence Story of Science and Religion

Anthropomorphization of Artificial Intelligence Story of Science and Religion
Abstract:
Téma umělé inteligence se objevuje ve vědeckém a čím dál více i ve veřejném prostoru. Od počátku je provázeno otázkami, které překračují běžnou vědeckou debatu ve smyslu Kuhnovy normální vědy. Je stvoření člověkupodobné umělé inteligence morální? Nahradí lidstvo? Je existence takové bytosti vůbec možná, když nemá duši? Bude mít volební právo? Většina této diskuze je ovlivňována mnoha jevy, ať již je …more
Abstract:
Artificial intelligence is becoming topic in scientific and more and more in public space as well. From the beginning it is followed by questions which outreach ordinary scientific discussion in terms of Kuhn's normal science. Is creating of human-like artificial intelligence moral? Will it replace mankind? Is existence of such being even possible if it has no soul? Should it have right to vote? Most …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 1. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jan Váňa

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií