Bc. Zuzana Benešová

Diplomová práce

Horizontální přenos genů antibiotické rezistence v rámci rodu Staphylococcus

Horizontal transfer of antibiotic resistance genes in the genus Staphylococcus
Anotace:
Rod Staphylococcus zahrnuje bakteriální kmeny běžně kolonizující kůži a sliznice člověka i zvířat, ale také významné nozokomiální patogeny. V důsledku širokého využívání antibiotik k léčbě stafylokokových infekcí v klinickém i veterinárním prostředí dochází ke vzniku rezistentních kmenů. Genetické elementy nesoucí geny zodpovědné za rezistenci se mohou navíc horizontálně šířit jak mezi kmeny, tak i …více
Abstract:
The genus Staphylococcus includes bacterial strains commonly colonizing skin and soft tissues of humans and animals, but also relevant nosocomial pathogens. Wide usage of antibiotics for staphylococcal infections treatment in clinical and veterinary environment causes an emergence of resistant strains. Genetic elements harbouring antibiotic resistance genes can also spread by means of horizontal gene …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 7. 2020
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
  • Oponent: RNDr. Pavel Švec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta