Bc. Barbara Kolářová

Master's thesis

Umírání a smrt očima dvou generací

Dying and death: comparing views of two generations
Anotácia:
Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na problematiku vnímání smrti a umírání v dnešní společnosti. Prostřednictvím kvalitativních rozhovorů a analýzy založené na principu metody zakotvené teorie jsou zkoumány subjektivní perspektivy informantů odlišného věku, vyznání i pohlaví. Důraz je kladen na mapování postojů k těmto fenoménům v období rané dospělosti a stáří. V teoretické části jsou předkládány …viac
Abstract:
Presented diploma thesis focuses on the issue of perception of death and dying in our society. Through qualitative interviews and analysis based on the grounded theory principles are examined subjective perspectives of informants in a different age, religion and gender. Emphasis is put on mapping of attitudes towards these phenomena in early adulthood and old age. In the theoretical part are presented …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedúci: Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
  • Oponent: M.A. Irena Kašparová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií