Bc. Jaroslav Tesák

Master's thesis

Learner-Learner Interaction in Upper-Secondary EFL Classes

Learner-Learner Interaction in Upper-Secondary EFL Classes
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá interakcí mezi studenty středních škol během hodin anglického jazyka a tím, jak studenti přepínají do češtiny během opravných sekvencí. V teoretické části pojednávám o konceptu institucionálního dialogu, střídání mluvčích, střídání kódů a opravy. Empirická část staví na metodě konverzační analýzy a datech získaných z 23 nahrávek středoškolských studentů ze dvou různých …viac
Abstract:
This master thesis focuses on learner-learner interaction in upper-secondary English as a foreign language class and how the students switch into Czech in repair sequences. In the theoretical part, the thesis concerns with institutional talk in the classroom setting, turn-taking, code-switching and repair. The work briefly introduces conversation analysis. The empirical part contains data acquired …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedúci: Mgr. František Tůma, Ph.D.
  • Oponent: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta