Bc. Beáta Hanousková

Diplomová práce

Vliv událostí (Events) na lokální a regionální rozvoj

Anotace:
Diplomová práce se zabývá zhodnocením dvou konkrétních událostí místního významu a jejich přínosy a vlivy na danou oblast a místní komunitu. V teoretické části jsou obecně vymezeny základní pojmy a problematika tématu, stanoveny cíle a metodika práce. Praktická část představuje dvě organizace: Plechárnu, Vnitroblock a jejich kulturní nabídku. Samotný výzkum byl proveden osobním rozhovorem se zástupci …více
Abstract:
The thesis deals with the evaluation of two specific events with local significance and their benefits and impacts on the area and its community. In the theoretical part the basic concepts and issues of the topic are generally defined, goals and methodology of work are set. The practical part presents two organizations: Plechárna, Vnitroblock and their cultural activities. The research itself was conducted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Marek Jetmar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS