Michaela Štefanová

Bakalářská práce

Ekonometrická analýza časových radov

Ekonometrická analýza časových řad
Anotace:
Cílem téhle bakalářské práce je analýza týdenních objemů prodeje drogistického zboží v českých hypermarketech. Analyzované data jsou z období od začátku roku 2012 do února 2015. Bakalářská práce kvantifikuje proměnné, které ovlivňují objem prodeje. Teoretická část je rozdělená na dvě části. V úvodě jsou popsané základní marketingové poznatky, marketingové efekty na spotřebitele a průběh marketingového …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is analysis of weekly sales volume of drugstore goods in Czech hypermarkets. Time layout of analysis is from begining 2012 to February 2015. Bachelor thesis quantifie variables that affect sales volume. Theoretical part is divided into two parts. The introduction describes basic marketing knowledge, marketing effects on customer and process of marketing research. Econometric …více
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce je analýza týždenných objemov predaja drogistického tovaru v českých hypermarketoch. Analyzované dáta sú z obdobia od začiatku roku 2012, do februára 2015. Bakalárska práce kvantifikuje premenné, ktoré ovplyvňujú objem predaja. Teoretická časť je rozdelená na dve časti. V úvode sú popísané základne marketingové poznatky, marketingové efekty na spotrebiteľa a priebeh marketingového …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Zuzana Dlouhá
  • Oponent: Ondřej Čížek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/57158

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii