Petra Odehnalová

Bakalářská práce

Invazivní a neinvazivní monitorace kardiovaskulárního systému všeobecnými sestrami v klinické praxi

Invasive and non-invasive monitoring of the cardiovascular system by nurses in the clinical practice
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá invazivní a neinvazivní monitorací kardiovaskulárního systému všeobecnými sestrami v klinické praxi. Invazivní a neinvazivní monitorace kardiovaskulárního systému je nedílnou součástí nejen jednotek intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačních oddělení. Z toho důvodu je nezbytné, aby všeobecné sestry znaly fyziologické hodnoty monitorovaných funkcí pacienta, prováděly …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with invasive and non-invasive monitoring of the cardiovascular system by nurses in clinical practice. Invasive and non-invasive monitoring of the cardiovascular system is an integral part of the intensive care units and anesthesiology and resuscitation departments. For this reason, the nurses must know the physiological values of the patient's monitored functions, and they …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jana Sehnalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Odehnalová, Petra. Invazivní a neinvazivní monitorace kardiovaskulárního systému všeobecnými sestrami v klinické praxi. Liberec, 2022. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta zdravotnických studií