Mgr. Tereza Kuthanová

Diplomová práce

Vybrané aspekty ošetřovatelské péče o arteriální a centrální žilní katétry

Selected aspects of nursing care of arterial and central venous catheters
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku ošetřovatelské péče o arteriální a centrální žilní katétry. Invazivní vstupy mají na pracovištích intenzivní medicíny své nezastupitelné místo. Kvalitní péčí o dané katétry může ošetřovatelský personál předejít komplikacím ve smyslu katétrových infekcí. Hlavním cílem diplomové práce bylo zmapování aspektů ošetřovatelské péče o arteriální a centrální žilní …více
Abstract:
The thesis is focused on the issue of nursing care of arterial and central venous catheter. Invasive inputs have an indispensable place in intensive medicine. High-quality care for given catheters can prevent complications associated with catheter infections. The main aim of this thesis is to map the aspects of nursing care of arterial and central venous catheters and the monitoring of values associated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Zdeňka Knechtová
  • Oponent: PhDr. Olga Suková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta