Petra Odehnalová

Bachelor's thesis

Invazivní a neinvazivní monitorace kardiovaskulárního systému všeobecnými sestrami v klinické praxi

Invasive and non-invasive monitoring of the cardiovascular system by nurses in the clinical practice
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá invazivní a neinvazivní monitorací kardiovaskulárního systému všeobecnými sestrami v klinické praxi. Invazivní a neinvazivní monitorace kardiovaskulárního systému je nedílnou součástí nejen jednotek intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačních oddělení. Z toho důvodu je nezbytné, aby všeobecné sestry znaly fyziologické hodnoty monitorovaných funkcí pacienta, prováděly …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with invasive and non-invasive monitoring of the cardiovascular system by nurses in clinical practice. Invasive and non-invasive monitoring of the cardiovascular system is an integral part of the intensive care units and anesthesiology and resuscitation departments. For this reason, the nurses must know the physiological values of the patient's monitored functions, and they …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 7. 2022

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jana Sehnalová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Odehnalová, Petra. Invazivní a neinvazivní monitorace kardiovaskulárního systému všeobecnými sestrami v klinické praxi. Liberec, 2022. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta zdravotnických studií