Bc. Veronika Malcovská

Diplomová práce

Komparácia kvality služieb v reštauráciách Potrefená husa na území hlavného mesta Prahy

Comparison of Quality of Services in the Potrefená husa Restaurants in the City of Prague
Abstract:
The diploma thesis deals with the comparison of the quality of services in the restaurants Potrefená husa in the capital city of Prague. The aim of this work is to compare the services provided and to find out their level at Potrefená husa in Prague using the Mystery Shopping research method. The work is divided into three parts. The diploma thesis deals with the comparison of the quality of services …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá komparáciou kvality služieb v Reštauráciách Potrefená husa na území hlavného mesta Prahy. Cieľom tejto práce je porovnať poskytované služby a zistiť ich úroveň v Reštauráciách Potrefená husa v Prahe s využitím výskumnej metódy Mystery Shoppingu. Práca je rozdelená na tri časti. Teoreticko - metodologická časť sa venuje gastronómií, stravovacím službám a kvalite v stravovacích …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/reyu7/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička, PhD.
  • Oponent: Ing. Blanka Zimáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství