Zbyněk Riedl

Master's thesis

Projektové řízení autorských kurzů v Prázdninové škole Lipnice - analýza a metodický průvodce

Project management of authorial courses in Vacation school Lipnice - analysis and methodical guide
Abstract:
Cílem této diplomové práce je zpřehlednění projektového cyklu autorských kurzů v neziskové organizaci Prázdninová škola Lipnice. Práce vymezuje pojmy projektové řízení, oblast neziskových organizací a metody řízení projektu. Vzhledem ke specifické oblasti působení Prázdninové školy Lipnice, osvětluje tato práce také metodu zážitkové pedagogiky. Analytická část se zabývá přehledem projektového cyklu …more
Abstract:
Goal of this thesis is clear arrangement of project cycle for open courses in Vacation school Lipnice. Thesis deals with terms project cycle, non-profit organisation sector and project management methods. In therm of specific education method of Vacation school Lipnice, focuses this thesis also on explanation of experiental learning method. Analytic part uses work breakdown structure method, project …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 9. 2014
  • Supervisor: Helena Hrůzová
  • Reader: Renáta Trčková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/58181