Petra ŠEVEČKOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o pacienta po tonzilektomii

Nursing Care of the Patient after Tonsillectomy
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vybranými onemocněními krčních patrových mandlí a je rozdělena na dvě části ? teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje onemocnění krčních patrových mandlí, popisuje klinické příznaky, diagnostiku a léčbu vybraných onemocnění krčních mandlí. Jednou z možností léčby je chirurgické odstranění krčních patrových mandlí (tonzilektomie), kterou indikuje ORL lékař. Praktická …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with selected diseases of the tonsils and neck is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part deals with diseases of the cervical tonsils, describes the clinical symptoms, diagnosis and treatment of selected diseases of tonsils. One treatment option is surgical removal of cervical tonsils (tonsillectomy), which indicates the ENT physician. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2015
Zveřejnit od: 14. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEVEČKOVÁ, Petra. Ošetřovatelská péče o pacienta po tonzilektomii. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta