Milena JANČÍKOVÁ

Bakalářská práce

Nabídka a poptávka nemovitostí v České republice a vývoj cen nemovitostí v České Republice.

Supply and enquiry of real-estate in the Czech Republic and progression of real-estate prices in the Czech Republic.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou realitního trhu. Cílem mé práce je zjistit, jaká bude nabídka a poptávka po nemovitostech a jak se bude vyvíjet cena ve mnou vybraném městě a zhodnotit situaci realitního trhu v tomto městě na základě získaných výsledků. V teoretické části popisuji charakteristiku jednotlivých druhů nemovitostí, ale především důležitost nabídky a poptávky, jejich faktory ovlivňující …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the analasis of real-estate market. The main goal of my thesis is to find out, what the offer and demand of the real property will be and how will develope the prices in my chosen town and to evaluate the situation of real-estate market in this town on the base of the chosen result. In the theoretical part, I describe the characteristics of each type of real property …více
 

Klíčová slova

Nabídka poptávka cena nemovitosti
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2010
  • Vedoucí: Ing. Jana Janáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANČÍKOVÁ, Milena. Nabídka a poptávka nemovitostí v České republice a vývoj cen nemovitostí v České Republice.. Ústí nad Labem, 2009. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 20. 11. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finanční management