Mgr. Iva Sedláková, Ph.D.

Disertační práce

Organic matter and clay minerals as indicators of the Mikulov Marls maturity

Organic matter and clay minerals as indicators of the Mikulov Marls maturity
Anotace:
Předkládaná disertační práce se zaobírá termální zralostí horninové formace mikulovských slínovců v oblasti jižní Moravy. Ke studiu byly využity dva typy analýz, které vypovídají o tepelné přeměně hornin: (1) analýza organické hmoty a (2) analýza jílových minerálů. Celkem bylo hodnoceno 41 vzorků horninových jader ze 14 vrtů. Provedeny byly analýzy: geochemická pyrolýza Rock-Eval 6, měření odraznosti …více
Abstract:
This dissertation evaluates the thermal maturity of the fine-grained Upper Jurassic formation (Mikulov Marls) from the area of South Bohemia (Czech Republic). Two major approaches for thermal evaluation and assessment were applied: (1) study of the organic matter and (2) study of the clay minerals. Total amount of 41 core samples from 14 different wells were examined. Samples were subject of the further …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
  • Oponent: RNDr. Juraj Franců, CSc., Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Geologie (čtyřleté) / Geologické vědy

Práce na příbuzné téma