Stanislav DĚDIČ

Bachelor's thesis

Aktivní dům a elektroautomobil jako zdroj energie a spotřebič

Active house and electric car as energy source and appliance
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na nízkoenergetické stavitelství a budoucnost v tomto oboru. Dále jsou v ní rozebrány alternativní a obnovitelné zdroje energie a její následné možnosti efektivního využití. V teoretické části je práce zaměřena na ekonomickou teorii v oblasti investic, obnovitelné zdroje energie, definici aktivního domu a pohled do budoucna v oblasti elektromobility. V praktické části je …more
Abstract:
The thesis is focused on the low-energy construction and future in this field. It deals with renewable energy sources. The theoretical part of the thesis focuses on the economic theory of investment The work deals with the active house and electric cars. It also addresses the future of the industry. Practical part is solved by the return invetment to active house and Elektriccar use as the main appliance …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 3. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jiří Zima

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DĚDIČ, Stanislav. Aktivní dům a elektroautomobil jako zdroj energie a spotřebič. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická