Bc. Jiří MAREŠ

Diplomová práce

Systém akumulace energie z fotovoltaických panelů

System of energy storage from photovoltaic panels
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na popis problematiky spojené se začleňováním čím dál tím většího počtu obnovitelných zdrojů energie do české elektrizační soustavy. Jedním z hlavních řešení možnosti integrace většího množství intermitentních zdrojů je využití akumulace energie. Toho si všímá státní program Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám, který poskytuje dotace na solární …více
Abstract:
The master theses is focused on description of current problems related to the increasing integration of renewable energy sources into the Czech power grid. One of the main solutions for integrating more of intermittent sources is the use of energy storage. This is noted by the state program of the Ministry of the Environment Nová zelená úsporám, which provides subsidies for solar power plants on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jaroslav Holý

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAREŠ, Jiří. Systém akumulace energie z fotovoltaických panelů. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/