Stanislav DĚDIČ

Bachelor's thesis

Aktivní dům a elektroautomobil jako zdroj energie a spotřebič

Active house and electric car as energy source and appliance
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na nízkoenergetické stavitelství a budoucnost v tomto oboru. Dále jsou v ní rozebrány alternativní a obnovitelné zdroje energie a její následné možnosti efektivního využití. V teoretické části je práce zaměřena na ekonomickou teorii v oblasti investic, obnovitelné zdroje energie, definici aktivního domu a pohled do budoucna v oblasti elektromobility. V praktické části je …viac
Abstract:
The thesis is focused on the low-energy construction and future in this field. It deals with renewable energy sources. The theoretical part of the thesis focuses on the economic theory of investment The work deals with the active house and electric cars. It also addresses the future of the industry. Practical part is solved by the return invetment to active house and Elektriccar use as the main appliance …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Jiří Zima

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DĚDIČ, Stanislav. Aktivní dům a elektroautomobil jako zdroj energie a spotřebič. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická