Bc. Petr Jenšovský

Diplomová práce

Prezidentské a parlamentní volby ve Francii v roce 2012

Presidential and Parliamentary Election in France in 2012
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na volební rok 2012 ve Francii. Konkrétně se zabývá průběhem prezidentských a parlamentních voleb, které se zde uskutečnily v rozmezí dubna a června. V této souvislosti jsou nejprve nastíněny základní aspekty francouzského politického systému, následně je věnována pozornost například předvolební situaci, prezentaci jednotlivých kandidátů, volební kampani, segmentaci …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the electoral year 2012 in France. Concretely this thesis deals with the presidential and parliamentary elections which were held in France between April and June 2012. In this context, the basic aspects of the French political system are outlined firstly. Then the attention is paid for example to the pre-election situation, presentations of the candidates, the election …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Michal Pink, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií