Bc. Jiří Hladík

Diplomová práce

Kartografie a sociální media: potenciál, trendy, výstupy.

Cartography and Social Media: potentials, trends, outputs.
Anotace:
Diplomová práce rozebírá a hodnotí potenciál kartografie v rámci sociálních medií, způsoby, jakými je tento potenciál v dnešní době využíván a jakými by využíván být mohl. Kromě prozkoumání dostupných nástrojů na zisk a vizualizaci dat ze sociálních sítí byla vytvořena aplikace pro automatický sběr velkého počtu dat ze sociální sítě Facebook. Součástí práce je i analýza kvality dostupných dat a legislativních …více
Abstract:
This Diploma thesis analyzes and evaluates cartographic potential within the framework of social media, current ways and means used to take advantage of them and ways how it could be used. In addition to the research of available tools for mining and visualizing data from the social networks, there was created an app for automatic collection of large number of data from social network called Facebook …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
  • Oponent: Mgr. Zbyněk Štěrba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Aplikovaná geografie