Šimon Fusatý

Bachelor's thesis

Mediálne vyobrazovanie prezidentských kandidátov v Hlavných správach pred prezidentskými voľbami 2019

Depiction of presidential candidates in media Hlav-né správy before presidential election 2019
Abstract:
Focus of this bachelor thesis is on the medial depiction of five slovak presidential candidates in media the Main News two weeks before the first round of the presidental election in March 2019. In theses were inclueded candidates who gained at least 5 per cent of the votes in this round. I analysed 91 news articles which contained at least one name of the picked candidte. I focused on how many time …more
Abstract:
Táto bakalárska práca je zameraná na mediálne vyobrazovanie piatich prezidentských kandidátov v médiu Hlavné správy dva týždne pred prvým kolom slovenských prezidentských volieb v marci 2019, ktorým sa v tomto kole podarilo získať minimálne päť percent hlasov. Pomocou obsahovej analýzy 91 článkov s menom aspoň jedného kandidáta som zisťoval v koľkých článkoch boli zmienení, ako často a ako boli vykreslení …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Michael Myklín

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií