Aneta Novosadová

Master's thesis

Vnímaná hodnota značky Alpine Pro na českém trhu

Perceived brand equity of the brand Alpine Pro in the Czech market
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá vnímanou hodnotou značky Alpine Pro na českém trhu. Analýza vnímané hodnoty značky Alpine Pro vychází z Kellerova modelu budování hodnoty značky, jehož smyslem je sestavení pyramidy rezonance značky. Vlastní výzkum v této práci je zaměřen na spotřebitele ve věkové kategorii 18-39 let a je realizován prostřednictvím online dotazníkového šetření. Práce si klade za cíl zjistit …more
Abstract:
The Master's Thesis examines the perceived brand equity of the brand Alpine Pro in the Czech market. The analysis of the perceived brand equity of the brand Alpine Pro is based on the Keller's customer-based brand equity model, which explains the creation of the brand resonance pyramid. The actual research in this work is aimed at consumers in the age group 18-39 years and is conducted through the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 11. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2018
  • Supervisor: Marcela Zamazalová
  • Reader: Václav Stříteský

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73689