Bc. Matěj Grunt

Diplomová práce

Víra a psychoterapie: Jak terapeut prožívá vliv své křesťanské víry na svou terapeutickou praxi?

Faith and psychotherapy: How do therapists experience the influence of their Christian faith on their therapeutic work?
Anotace:
Předložená práce se zabývá problematikou vztahu mezi terapeutovou křesťanskou vírou a jeho terapeutickou praxí. Jejím cílem bylo na základě opakovaných polostrukturovaných rozhovorů se třemi terapeuty, praktikujícími protestanty, zkoumat specifické události, při nichž se stalo, že terapeut do sezení vnesl něco ze své víry. K analýze byla zvolena metoda IPA. Výzkum představuje porozumění jednotlivých …více
Abstract:
The presented thesis deals with an issue of relationship between therapist’s Christian faith and his or her psychotherapeutic practice. Based on repeated semi-structured interviews with three Protestant therapists, the thesis‘objective was to explore specific events in which therapist’s faith was somehow brought into the psychotherapeutic session, using the IPA methodology to analyze these events. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Roman Hytych, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychoterapeutická studia