Bc. Lucie Škopová

Diplomová práce

Teaching and Using IPA in Lower Secondary English Classes

Teaching and Using IPA in Lower Secondary English Classes
Anotace:
Cílem této závěrečné práce je potvrdit přínosy výuky a využití Mezinárodní fonetické abecedy (IPA) v hodinách anglického jazyka na 2. stupni ZŠ, zejména pokud jde o výslovnost žáků. Nejprve jsou uvedena teoretická východiska popisující anglický přepis výslovnosti a Mezinárodní fonetickou abecedu a její vývoj. Dále je zahrnuta teorie výuky výslovnosti a popis různých aktivit, stejně jako analýza učebnic …více
Abstract:
The aim of this thesis is to confirm benefits of teaching and using IPA in lower secondary English classes, mainly in relation to pronunciation skills of learners of English language. First, theoretical background is presented describing English transcription and International Phonetic Alphabet (IPA) and its development. Next, the theory of pronunciation teaching where various activities are introduced …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Oaklandová
  • Oponent: Mgr. Irena Hůlková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta