Lucie KRAMPLOVÁ

Bakalářská práce

Dramatická výchova jako prostředek zlepšení komunikace na základní škole

Dramatic Education as an Instrument of Improvement of the Communication at a Primary School
Anotace:
Cílem této práce je zjištění, průběhu dialogů mezi učitelem a žákem na základní škole. Průběh dialogů je zmapován v předmětu dramatická výchova a dějepis. Čtenáři má přiblížit důležitost dramatické výchovy pro vývoj komunikace ve školním prostředí, za pomoci používaní jevů dialogického vyučování. Práce je zaměřená výhradně na verbální komunikaci, nikoli komunikaci neverbální. V teoretické části popisuji …více
Abstract:
The aim of this thesis is to determine the course of dialogue between a teacher and pupils in primary school.The course of dialogue is mapped in the subjects of drama education and history. The reader should become acquainted with the importance of drama education for the development of communication in the school environment with the aid of using dialogic teaching effects.The thesis is focused exclusively …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015
Zveřejnit od: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Hana Cisovská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRAMPLOVÁ, Lucie. Dramatická výchova jako prostředek zlepšení komunikace na základní škole. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 1.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta