Ing. Jakub Krása

Bakalářská práce

Krizová komunikace v oblasti energetiky

Crisis communication in energetics field
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou krizové komunikace v oblasti energetiky vybrané firmy. Práce je rozdělena do dvou částí teoreticko-metodologické a aplikační. Teoreticko-metodologická část se zabývá typy krizí, vývojem krizové komunikace, teoretickými modely krizové komunikace, krizovým řízením, krizí podniku, procesním charakterem krizí, krizovými scénáře a plány a také interní a externí …více
Abstract:
This bachelor’s thesis concern with crisis communication in the fiels of energy selected companies. The thesis is divided into two parts theoretical-methodological and practical part. Theoretical-methodological part deals with types of crisis, history of crisis communication, theoretical models of crisis communication, crisis management, business management, procedural character of crisis, crisis scenarios …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Oponent: PhDr. Petr Váňa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace