Bc. Monika Ehlová

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření u logopedů pracujících v Jihomoravském kraji

Burnout among speech therapists in the South Moravian region
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o syndromu vyhoření u klinických logopedů pracujících v Jihomoravském kraji. Cílem práce bylo zjistit, jaký stupeň celkového vyčerpání tito pracovníci zažívají a jaké faktory působící v pracovním prostředí pro ně mohou znamenat zátěž. Sběr dat byl uskutečněn prostřednictvím dotazníku vytvořeného v aplikaci Google Forms, který se skládal ze tří částí. Využita byla metoda …více
Abstract:
This bachelor's thesis deals with burnout among speech therapists in the South Moravian region. The aim of this study was to find out the degree of their exhaustion and factors in the work environment which can cause them a ballast. Data collection was realized through a questionnaire which was created in the Google Forms application and consisted of three parts. The incomplete sentence method was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta