Bc. Petr Čtvrtečka, DiS.

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření z pohledu všeobecných sester ve zdravotnických a sociálních zařízeních

Burnout Syndrome from the Point of View of General Nurses in Health and Social Care Facilities
Anotace:
ABSTRAKT ČTVRTEČKA, Petr. Syndrom vyhoření z pohledu všeobecných sester ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Bakalářská práce. Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., 2024. Vedoucí práce: Mgr. Eva Ludvíková. Praha. 2024. 53 stran. Tématem bakalářské práce je syndrom vyhoření pohledem všeobecných sester pracujících ve zdravotnických zařízeních na oddělení LDN/LNP a v Domovech pro seniory. Hlavní náplní …více
Abstract:
ABSTRACT ČTVRTEČKA, Petr. Burnout syndrome. Bachelor Thesis. Medical College, 2023. Supervisor: Mgr. Eva Ludvíková. Prague. 2024. 53 pages. The bachelor thesis deals with burnout syndrome from the perspective of general nurses working in healthcare facilities in departments of long-term care and aftercare and in senior homes. The main focus of the thesis is a survey aimed at understanding the perception …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2024
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Eva Ludvíková
  • Oponent: Mgr. Eva Marková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická