Martin Mužík

Bakalářská práce

Marketingová strategie startupového projektu GENERO slides

Marketing strategy of the start-up project GENERO slides
Anotace:
Práce na téma marketingová strategie start-upového projektu GENERO slides se věnuje vytvoření marketingového plánu pro projekt, respektive produkt GENERO slides. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část práce uvede koncepty, které jsou nezbytné pro vytvoření marketingové strategie. Jedná se o analýzu a určení trhu, určení marketingového mixu a v neposlední řadě …více
Abstract:
The primary objective of this thesis about the start-up project GENERO slides is to create a marketing strategy for the project and its final product. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part introduces the concepts that are necessary for creating a marketing strategy. It is the market analysis, segmentation, targeting, determination of the marketing mix …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta