Karolína VESELÁ

Bakalářská práce

Čarodějnictví (Severní Morava)

Witchcraft (in North Moravia)
Anotace:
Práce se zabývá tématem čarodějnictví. Téma je zaměřené za oblast Šumperska a Losinského panství. Hlavní částí práce je inkviziční proces s farářem Lautnerem.
Abstract:
The wachelor thesis deals with solcery. The theme is aimed for the area Šumperk and Losiny estate. The main part is the inquisitorial process with the vicar Lautner.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D.,DSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VESELÁ, Karolína. Čarodějnictví (Severní Morava). Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/