Bc. Lukáš Děkan

Diplomová práce

Tresty a trestání

Punishments and punishing
Anotace:
Předmětem zpracování mé diplomové práce, s názvem „Tresty a trestání“ jsou některé úvahy vycházející z analytických poznatků aplikace jednotlivých zásad ukládání sankcí v podobě trestů. Následuje výčet druhů trestů a opatření, které obsahuje platná právní úprava v trestním zákoníku, v zákoně TOPO a v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže. Její členění do pěti kapitol obsahuje: kapitola první „Výklad …více
Abstract:
The subject of this thesis, entitled "Punishments and punishing”, are considerations based on analytical findings of application of individual principles of imposing sanctions in the form of punishments, a list of the types of punishments and measures contained in the applicable legislation in the Criminal Code, the TOPO Act and the Act on Juvenile Justice. It is divided into five chapters: Chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní