Bc. Hana Prchalová

Diplomová práce

Abbild der Zeit um 1989 in ausgewählten Werken von Ingo Schulze

Reflection of the time around year 1989 in some Ingo Schulze s pieces of work
Abstract:
Dresden writer Ingo Schulze often in his books deals with a situation in East Germany before and after the revolution. He does not use his peculiar way of writing only to describe a political situation but mainly personal feelings or mood of that time. The purpose of this work is to introduce a reflection of the time around year 1989 in Germany in chosen books written by Ingo Schulze who is one of …více
Abstract:
Drážďanský spisovatel Ingo Schulze se velmi často ve svých povídkách a románech zabývá situací ve Východním Německu před a po převratu. Svým osobitým způsobem popisuje nejen politickou situaci, ale hlavně pocity a náladu lidí v těchto letech. Hlavním cílem této práce je představit odraz doby kolem roku 1989 v Německu ve vybraných dílech Inga Schulzeho, který právem patří mezi nejvýznamnější spisovatele …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslav Kovář, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta