Mgr. Renáta KOHUTOVÁ

Disertační práce

Optimalizace radiační ochrany zdravotnického personálu na PET/CT pracovišti

Optimization of radiation protection of medical personel on PET/CT
Anotace:
Povinností každého pracoviště, jež v rámci lékařského ozáření, nakládá se zdroji ionizujícího záření je mimo jiné dodržovat principy radiační ochrany včetně respektování pravidla ALARA "As Low As Reasonably Achrievable". Cílem této práce bylo posoudit úroveň optimalizace radiační ochrany zdravotnických pracovníků na PET/CT pracovištích s ohledem na obdrženou osobní dávku, používání pomůcek, stavební …více
Abstract:
It is responsibility of every workplace that utilize ionizing radiation sources under medical exposure, to abide the principles of radiation protection, including compliance with the ALARA rule: "As Low As Reasonably Achievable". The aim of this thesis was to assess the level of optimization of radiation protection of medical professionals on PET/CT departments with respect to the received personal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 3. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOHUTOVÁ, Renáta. Optimalizace radiační ochrany zdravotnického personálu na PET/CT pracovišti. Ostrava, 2020. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta