Jan KOSTKA

Bakalářská práce

Radiační ochrana na radiodiagnostickém oddělení

Radiation protection at Radiodiagnostic departement
Anotace:
Ve své práci jsem se zabýval úkolem radiační ochrany při lékařském ozáření na radiodiagnostických pracovištích. Vzhledem k tomu, že se jedná o pracoviště s významným zdrojem ionizujícího záření, považoval jsem za nezbytné shrnout problematiku do dvou částí, se zpracováním obecných pohledů a konkrétních poznatků z jednotlivých pracovišť a se zaměřením na vývoj z pohledu radiační ochrany a současného …více
Anotace:
je Chirana Modřany pracovníkem odborné firmy IMEDA HK. Legislativní požadavky k tématu radiační ochrany se v mé práci především vztahují k atomovému zákonu (vyhláška č. 307/2002 sb.), přímo o radiační ochraně ve znění vyhlášky č.499/2005 sb. a souvisejícími právními předpisy.
Abstract:
In my thesis I focused on the task to protect medical staff during medical radiation at the radio diagnostic centers. Since in such workplaces the ionize radiation is quite significant I found necessary to summarize the topic into two parts. Both parts compose of the general view and specific findings from workplaces and are focused on the development and the current situation of the protection from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2014
Zveřejnit od: 13. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Miloš Plhoň

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOSTKA, Jan. Radiační ochrana na radiodiagnostickém oddělení. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.8.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 13. 8. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses d8q8xo d8q8xo/2
13. 8. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulánová, L.
13. 8. 2014
Bulánová, L.
14. 8. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.