Bc. Veronika Konečná

Master's thesis

E-Government a průhlednost veřejné správy

E-Government and public administration transparency
Anotácia:
Diplomová práce se zaměřuje na roli e-governmentu ve zprůhledňování veřejné správy. První kapitola analyzuje vazbu mezi principem průhlednosti a otevřenosti veřejné správy a principem odpovědnosti. Dále je vymezeno pojetí těchto dvou principů a nástroje, které je mají podporovat. Druhá kapitola se věnuje teorii a praxi e-governmentu ve zprůhledňování VS se zaměřením na zahraničí. Na ni navazuje prakticky …viac
Abstract:
The thesis focuses on the role of e-government in increasing of the transparency of public administration. The first chapter analyzes the link between the principle of transparency and openness of public administration and the principle of accountability. It is also defined the concept of these two principles and tools that are supposed to support them. The second chapter is devoted to the theory and …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedúci: doc. Ing. David Špaček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta