Bc. Lenka Dvořáková

Master's thesis

Efekt pohybové léčby na chronotropní odpověď, aerobní kapacitu, metabolické parametry a krevní tlak u žen s metabolickým syndromem

Effect of exercise therapy on chronic response, aerobic capacity, metabolic parameters and blood pressure in women with the metabolic syndrome
Abstract:
Cílem této studie bylo zhodnotit vliv 3měsíční pohybové léčby na chronotropní odpověď, aerobní kapacitu, krevní tlak, metabolické a antropometrické parametry souboru obézních žen s metabolickým syndromem (MS) ve srovnání se souborem bez metabolického syndromu (NMS). Před začátkem a po ukončení rehabilitačního programu byly stanoveny antropometrické parametry (BMI, tělesná hmotnost, obvod pasu), metabolické …more
Abstract:
The aim of this study was to evaluate the effect of 3-month exercise therapy on chronotropic response, aerobic capacity, blood pressure, metabolic and anthropometric parameters in obese women with and without metabolic syndrome (MS). Before and after the rehabilitation program anthropometric parameters (BMI, body weight, waist, waist circumference), metabolic parameters (glycaemia, HDL-cholesterol …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2013
  • Supervisor: MUDr. Hana Svačinová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta